Cáp các loại và thiết bị chuyển đổi

0909.210.410
0909210410